Groene vrijwilligers verzetten werk voor 500 man

REGIO - De nieuwe groene vrijwilliger wil actief benaderd worden voor kortlopende groene acties, bij voorkeur in zijn eigen buurt. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek dat Motivaction deed naar de groene vrijwilliger van de toekomst.

 

Het onderzoeksbureau vroeg 22.000 Nederlanders wat er voor nodig was om zich actief in te zetten voor de natuur of groen in de buurt. 15% van de respondenten, vooral jonge mensen, willen aan de slag, vooral als ze daarvoor gevraagd worden.

In Noord-Holland zijn ruim 12.000 vrijwilligers actief in het groen. 4000 van hen zijn Hersteller: zij zetten zich wekelijks of maandelijks in voor het herstel van de natuur, nog eens 3000 helpen eenmaal per jaar een handje mee.

Daarnaast zijn er duizenden Tellers en Vertellers: zij doen onderzoek naar plant en dier of leiden excursies door natuurgebieden.

Het merendeel van deze mensen zijn mannen van boven de 65 jaar. Gezamenlijk verzetten zij het werk van 500 beroepskrachten (fte)!