Zonnepanelen zoeken dak

CASTRICUM - Energiecoöperatie CALorie zoekt daken van 450 vierkante meter en groter voor het plaatsen van zonnepanelen. CALorie wil meer duurzame energie in de gemeente én dat bewoners er van kunnen profiteren, ook financieel.

 

In de zogenoemde Routekaart van CALorie is te lezen dat in de gemeente nu een geschat aantal van 15.000 zonnepanelen op daken ligt. CALorie zou alle daken optimaal voor zonnestroom willen benutten, wat uit zou komen op 150.000 panelen.

De energiecoöperatie heeft al twee zonnecentrales ontwikkeld, op de Schulpstet in kern Castricum en op de brandweercentrale in Akersloot. De profiterende ‘aandeelhouders’ daarvan zijn bewoners uit de omgeving.

Onder meer voor mensen die zelf geen heel geschikt dak hebben, is deze optie zeer geschikt. CALorie is constant op zoek naar meer plek, maar de realiteit blijkt weerbarstig. De gemeente heeft geen geschikte daken meer, en veel agrariërs en ondernemers blijken terughoudend om hun daken te verhuren.

Meer informatie: www.calorieenergie.nl/over-calorie/routekaart