Reactie D66 op minderheidscollege

CASTRICUM - Donderdag 14 juni heeft formateur Theo van Eijk alle fractievoorzitters geraadpleegd over de nieuwe situatie rond de collegevorming.

 

Na bespreking van zijn bevindingen is de opdracht aan de formateur aangepast. Hij zal trachten een minderheidscollege te vormen in lijn met de bestuurlijke vernieuwing, die de gemeenteraad met het gezamenlijk vaststellen van het raadsprogramma 2018-2022 had ingezet.

De D66 fractie Castricum is steeds voorstander geweest van een transparant en open proces om te komen tot een breed gedragen raadsprogramma en een college met breed draagvlak en een meerderheidscollege.

D66 is teleurgesteld om te moeten constateren dat die opdracht niet is uitgevoerd en de formateur en de formerende partijen kiezen voor een minderheidscollege.

D66 heeft zich bereid getoond om mee te praten bij het samenstellen van een meerderheidscollege, maar is niet in de gelegenheid gesteld dat te doen.

Belangrijke dossiers als de BUCH-samenwerking, decentralisaties in het sociaal domein, de omvangrijke omgevingswet, de druk op de woningmarkt en het woondossier en de hoge ambities op gebied van duurzaamheid eisen de komende jaren stevige bestuurlijke inzet.

D66 hoopt dat het huidige enthousiasme rondom de bestuurlijke vernieuwing zich ook in de moeilijke dagelijkse besluitvorming weet te handhaven.