HHNK heeft de doelen voor 2017 gerealiseerd

REGIO - Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft zich over haar uitgaven, de jaarcijfers en de verrichtingen gebogen. Zij sluiten de boeken conform de begroting.

 

Ook afgelopen jaar heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zich volop bezig gehouden met haar watertaken. Samen met andere partners zorgt het Hoogheemraadschap voor 'droge voeten' en voldoende schoon, zoet water.

Hoogheemraad Jan Kramer: "We leven in de veiligste delta ter wereld, al decennia lang. We werken eraan om dat nog lang zo te houden door het versterken van de dijken en duinen, het aanleggen van waterbergingen, het vergroten van de capaciteit van de gemalen, het moderniseren van de rioolwaterzuiveringen etc."

In de begroting van 2017 waren hiervoor in totaal 48 prestaties benoemd, die ook allen zijn gerealiseerd. De effecten van de klimaatverandering - periodes van hevige neerslag, periodes van droogte en een stijgende zeespiegel - maken dat heemraadschap in de toekomst een tandje bij moet schakelen om de veiligste delta te blijven.

Wilt u alle prestaties eens teruglezen? Dan kunt u terecht op www.hhnk.nl