Aanvragen leerlingenvervoer vóór 1 juni 2018

CASTRICUM – Wilt u voor uw kind in aanmerking komen voor een vorm van leerlingenvervoer in het schooljaar 2018-2019? Vraagt u dat dan vóór 1 juni 2018 aan via de website van de gemeente: www.castricum.nl

 

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen.

U kunt in aanmerking komen voor een kilometervergoeding, vergoeding voor het openbaar vervoer of aangepast vervoer. Soms moet u zelf een deel betalen. Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Als uw kind zelfstandig wil reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project ‘MEE Op weg’ iets voor u. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met MEE De Wering: e-mail: meeopweg@meenwh.nl; tel.: 088 00 75 000; of ga naar www.meenwh.nl/meeopweg

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer, belt u dan met een medewerker van de organisatie Forseti. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, tel. 073 523 10 63, e-mail buch.llv@forseti.nl. Forseti regelt de aanvragen namens de gemeente.