Impact energietransitie op economie groot

REGIO - De energietransitie raakt zo’n 66.000 bedrijven en 309.000 banen direct dan wel indirect in Noord-Holland. Dat blijkt uit een analyse van kansen en bedreigingen door Buck Consultants in opdracht van de provincie Noord-Holland.

 

De energietransitie heeft een grote impact op maatschappij en economie. Het gaat om een verandering van een energie-intensieve economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een energieduurzame circulaire economie op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Noord-Holland heeft op dat gebied een grote opgave met energie-intensieve clusters als de zeehavens, Schiphol, glastuinbouw, datacenters en Tata Steel.

Tegelijkertijd biedt de energietransitie juist ook nieuwe economische kansen voor deze clusters, zoals nu al gebeurt met het benutten van geothermie door glastuinbouw bij Agriport.

De provincie ondersteunt de energietransitie op korte termijn door onderzoek en financiering van innovaties binnen diverse thema’s.

Daarnaast verkent zij de mogelijkheden hoe op de lange termijn in te spelen op de energietransitie met de Routeplanner Energietransitie 2050. Deze heeft tot doel dat de provincie in 2050 energieneutraal is.

Meer informatie: www.noord-holland.nl