Formatie-proces gemeenteraad Uitgeest op gang

UITGEEST - Het advies dat informateur Han ter Heegde dinsdag gaf aan de gemeenteraad, heeft een vervolg gekregen. Er is een begeleider gevonden voor het formatie-proces.

De heer Ter Heegde heeft geadviseerd dat de fracties van PU, VVD en PvdA samen zouden moeten gaan werken aan een coalitieakkoord. De volgende stap is nu om een accuraat formatieproces te doorlopen. De heer Meijdam is bereid gevonden dit te doen. Henry Meijdam is voormalig gedeputeerde en op dit moment directeur van het interprovinciaal overleg. Hij gaat op korte termijn starten met de gesprekken.