Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds samen HandicapNL

Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten en heten vanaf maandag 16 april HandicapNL.

Voortaan zal HandicapNL hét fonds zijn dat mensen met een handicap en hun naasten sterker maakt om volwaardig mee te doen in de maatschappij.

HandicapNL zet zich in om deze mensen meer regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen biedt voor iedereen biedt.

Nederland kent ruim 2 miljoen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking. HandicapNL wil dat mensen met een handicap écht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: “Wij willen een maatschappij waarin mensen met een handicap zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken.”

HandicapNL wil hen helpen met bijvoorbeeld logeerweekenden, het Gebaar van Waardering of kennisuitwisseling voor lotgenoten. Meer informatie vindt u op: www.handicap.nl