Referendum over Wiv

CASTRICUM - Naast uw stempas voor de gemeente Castricum heeft u ook en stempas ontvangen voor het Referendum over de Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

De nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) gaat over de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Deze diensten hebben de Wiv nodig voor de veiligheid van Nederland. Om terreuraanslagen en cyberaanvallen te voorkomen. En voor de veiligheid van Nederlandse militairen op missie.

Voor het kabinet gaan de belangen van veiligheid en privacy hand in hand. Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers. De nieuwe Wet biedt hiertoe al de nodige waarborgen. Het kabinet heeft op een aantal specifieke onderdelen scherp toegezien dat de juiste balans tussen veiligheid en privacy is geborgd.

Deze balans waarborgt de privacy van burgers terwijl de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de noodzakelijke middelen beschikken om te zorgen voor veiligheid en de verdediging van onze democratische rechtsstaat.

bron: www.rijksoverheid.nl