RvS houdt de beroepszaak A9 aan.

HEILOO - De Raad van State houdt de beroepszaak van Stiching Heilloze Weg tegen het Bestemmingsplan Aansluiting A9 aan. De stichting heeft onder meer aangegeven dat het Bestemmingsplan onder meer niet voldoet aan de eisen die de wet stelt aan milieuvervuiling door stikstof.

De Nederlandse wet gaat hierbij uit van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, de Europese wet gaat uit van onder meer de Habitatrichtlijn. De Raad van State wil nu, door middel van vragen aan het Europese Hof van Justitie duidelijkheid of de Nederlandse wetgeving in lijn is met de Europese.
De Europese wetgeving en richtlijnen zijn bepalend, daar dient Nederland zich aan te houden.

Aanhouden van de beroepszaak betekent uitstel van behandeling tot na het beantwoorden van de vragen van de RvS door het Europese Hof.
De antwoorden verwacht men niet vóór de zomer.

De gemeente Heiloo heeft naar aanleiding van het verzoek tot een voorlopige voorziening door Stichting Heilloze Weg aangegeven niet eerder te starten met de werkzaamheden voor de Aansluiting A9 dan na de uitspraak van de RvS.
Daarop heeft de stichting het verzoek ingetrokken. Mocht de gemeente Heiloo nu, vanwege de uitgestelde behandeling toch willen starten met werkzaamheden voor de uitspraak, dan zal Stichting Heilloze Weg opnieuw een Voorlopige Voorziening aanvragen om de werkzaamheden op te schorten.

Gezien de toets van de RvS bij het Europese Hof zal het verzoek om opschorting gehonoreerd worden.