Raadgevend referendum

GEMEENTE CASTRICUM - Op 21 maart 2018 wordt tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Deze wet bepaalt:
• de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
• de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
• hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. Deze informatie is te vinden op: www.referendumwiv2017.nl