Afslag A9 kost gemeenten 1,5 miljoen extra

REGIO - De voltallige oppositie is tijdens de Provinciale Statenvergadering de zaal uit gelopen. De partijen zijn boos omdat een voorstel om drie miljoen euro extra te investeren in de Afslag A9 bij Heiloo op het laatste moment is aangepast. Volgens de oppositie is dat illegaal en ondemocratisch, waarna ze vertrokken uit de zaal.

De afslag A9 bij Heiloo zou de bereikbaarheid moeten verbeteren, al is er al jaren veel discussie over dit hete hangijzer of het wel echt nodig is. Het project zou in totaal 33 miljoen euro kosten, maar nu blijkt dat dit niet genoeg is.

Volgens gedeputeerde Elisabeth Post kost het aankopen van grond en het verleggen van kabels meer dan eerder gedacht. En daardoor kwam er op het laatste moment een nieuwe voorstel van Gedeputeerde Staten om nog eens 3 miljoen euro extra uit te trekken voor het project.

Na uitgebreid overleg bespraken de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 van Provinciale Staten het voorstel alsnog. Uiteindelijk gingen die zonder tegenstemmen akkoord met het voorstel om extra geld vrij te maken.

De provincie gaat 1,5 miljoen euro bijdragen, de andere helft moet worden opgehoest door de betrokken gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Heiloo op maandag 10 juli is uitvoerig gedebatteerd over de extra € 3 miljoen kosten voor de afslag A9. Het College van B&W Castricum heeft hierover inmiddels een brief gestuurd naar de gemeenteraad.