Eerste stap naar bestemmingsplan aansluiting A9

CASTRICUM - De eerste stap naar een uiteindelijk bestemmingsplan voor de aansluiting op de A9 bij Heiloo is een feit. De nieuwe aansluiting op de A9 is onderdeel van de Nieuwe Strandwal, een gebiedsontwikkelingsproject met woningbouw en groenprojecten, dat bovendien zorgt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer.

De aansluiting is nodig vanwege het extra verkeer dat wordt verwacht van zowel de (nieuwbouw)woningen als van de bedrijven. De aansluiting bevordert een betere doorstroming en verdeling van het verkeer in het gebied. Vanwege de veranderingen in de openbare ruimte is voor de aansluiting een nieuw bestemmingsplan nodig. Het gaat onder meer om een op- en afrit (half klaverblad), een aansluiting op de Kennemerstraatweg ter hoogte van de Lagelaan en een aansluiting richting bedrijventerrein Boekelermeer.

Omdat een deel van het halve klaverblad op grondgebied van Castricum ligt, zijn er twee bestemmingplannen. Een voor gemeente Heiloo en een voor gemeente Castricum. De plannen zijn vrijwel identiek. Het voorontwerpbestemmingplan aansluiting A9 ligt van 2 juni tot en met 13 juli 2016 ter inzage op het gemeentehuis van Castricum en Heiloo. Iedereen kan reageren op de plannen.

Dinsdag 21 juni is er een inloopbijeenkomst in het Fletcher Hotel Heiloo, Kennemerstraatweg 425, Heiloo. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn specialisten van provincie Noord-Holland en gemeenten Castricum en Heiloo aanwezig om uitleg over het bestemmingsplan te geven en vragen te beantwoorden. De inspraakreacties worden verwerkt en meegewogen bij het maken van het ontwerpbestemmingsplan. Ook lopen er nog diverse onderzoeken, onder meer rond luchtkwaliteit en geluidhinder, flora en fauna en het wegontwerp.

Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan uiteindelijk in september of oktober 2016 ter inzage gelegd.