Nieuwe HHNK beleidsregels ter inzage

Als er grote delen van de grond van een bedrijf of woonwijk zijn verhard met bestrating, stroomt regenwater rechtstreeks naar de omliggende sloten. Bij hevige regenbuien stijgt het waterpeil van de sloten daardoor te snel, wat uiteindelijk wateroverlast kan veroorzaken.

Omdat het hoogheemraadschap wil voorkomen dat het watersysteem wordt overbelast, zijn landeigenaren bij een toename aan verharding van meer dan 800 m² verplicht een compenserende waterberging aan te leggen. Bijvoorbeeld door waterbassins, grasdaken en wadi’s (beplante greppel met doorlaatbare bodem).

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft daarvoor nieuwe beleidsregels ter inzage gelegd voor het bergen van regenwater als compensatie bij verharding van land. Het nieuwe beleid biedt meer ruimte aan bedrijven, gemeenten en projectontwikkelaars om op een andere, innovatieve manier de afspraken rond de berging van regenwater in te vullen.

Het nieuwe beleid ligt tot en met 15 juni 2015 ter inzage op de website www.officielebekendmakingen.nl.

foto: wateroverlast op openbare weg