Bijzonder Auticafe Castricum

CASTRICUM - Woensdag 27 mei is er dit keer een bijzonder Auticafé in Castricum met als thema Dichtbij Autisme.

Niet alleen ouders van kinderen met autisme worden uitgenodigd, maar ook de mensen uit de omgeving, zoals familie, vrienden, oppas, leerkracht.

Wanneer je een kind met autisme hebt is het vaak lastiger tijd voor sociale contacten te hebben. Peter Stallenberg wisselt met u van gedachten. Hij is lid van de expertgroep autisme van de NVA, is vader van een kind met autisme, pleegzorgbegeleider en oprichter van De Blauwe Zon, een behandelgroep voor jonge kinderen met ASS.

Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Het belooft een interactieve avond te worden: voor ouders én voor mensen uit de omgeving.

Het Auticafe opent om 19.45 uur. Het programma start om 20.00 uur in de Juliana van Stolbergschool, Juliana van Stolbergstraat 3, Castrcum. De toegang is gratis, graag vooraf aanmelden bij Hansje Veen, tel 0251 – 67 93 33 of auticafecastricum@hotmail.com.

Meer informatie:  www.auticafecastricum.nl