Oranje Fonds zoekt Noord-Hollandse groene buurtprojecten

REGIO - In steeds meer buurten organiseren mensen samen van alles rondom het groen in hun eigen omgeving.

Groene buurtinitiatieven laten dan ook vele mooie resultaten zien op sociaal gebied. Er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen zich fysiek en psychisch beter en krijgen meer en beter contact met buurtgenoten. Reden voor het Oranje Fonds om extra budget beschikbaar te stellen voor deze groene buurtinitiatieven.

Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen moeten de groene buurtinitiatieven dan ook nadrukkelijk een sociaal doel hebben. Dat kan met een nieuw project, maar ook met uitbreiding van iets dat al bestaat. Daarbij is het belangrijk dat er aantoonbaar behoefte en draagvlak is voor het project en er een duidelijk plan is waardoor verschillende groepen mensen regelmatig bij elkaar komen voor activiteiten.

Voor nieuwe en bestaande initiatieven met een sociaal doel kan tot en met 1 juli 2015 een bijdrage worden aangevraagd van maximaal €2.500,- via  www.oranjefonds.nl/groenverbindt.