Wat vinden de inwoners van Akersloot en De Woude?

CASTRICUM - De gemeente Castricum gaat voor Akersloot en de Woude een wijkbeheerplan opstellen.

Hierin staat wat de komende vier jaar in Akersloot en De Woude gaat gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in hoe de gemeente  het openbaar groen gaat aanpakken, welke rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd en wat er gaat gebeuren op de speelterreinen.

De inwoners kunnen aangeven wat belangrijk is in hun woonomgeving en wat aandachtspunten zijn. Ook is de gemeente benieuwd naar de ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid van Akersloot en De Woude.

Op dinsdag 21 april vindt in de brandweerkazerne in Akersloot een inloopbijeenkomst plaats. De inwoners van Akersloot en De Woude zijn van harte welkom om tijdens de inloopbijeenkomst mee te praten over het  wijkbeheerplan. Inlopen kan tussen 18.30 en 21.00 uur op Buurtweg 51.

Meer informatie over het wijkbeheerplan of de inloopbijeenkomst kan gegeven worden door Heli Koopman, de wijkbeheerder van Akersloot en Limmen, telefoonnummer 14 0251.