Ron de Haan vraagt college zorgdienstverlening te verbeteren

CASTRICUM - Ron de Haan (de VrijeLijst) vraagt het college van burgemeester en wethouders om de dienstverlening in de zorg te verbeteren. Het raadslid heeft vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van het tv-programma Kassa (VARA).

Voor het onderzoek mailde en belde een onderzoeksbureau diverse gemeenten om de dienstverlening te kunnen beoordelen. Van de 36 onderzochte gemeenten komt Castricum op de dertigste plek uit. Slechts 44% van de e-mails werd inhoudelijk beantwoord, het gemiddelde van de onderzochte gemeenten kwam uit op 59%. Telefonisch was de respons wel hoger, 74% van de telefoontjes werd adequaat behandeld. Ook dat is minder dan het gemiddelde van de andere gemeenten. De totaalscore voor de gemeente komt daarmee in totaal uit op 59%, wat onder het gemiddelde van de onderzochte gemeentes (67%) ligt. Volgens De Haan 'komt het bij hulp in de huishouding vrijwel nooit voor dat men goed op weg geholpen is. Ook bij telefonisch contact blijft in veel gevallen onduidelijk wat de oplossingsrichting is'.

Ron de Haan wil van het college een reactie op het onderzoeksrapport en wil weten of er op korte termijn maatregelen komen. Ook wil De Haan dat er gekeken wordt naar verbetervoorstellen voor de dienstverlening, ook in regionaal verband.