Natuurorganisaties informeren publiek over honden in de natuur

REGIO - Met je hond wandelen in de vrije natuur is heerlijk. Omdat de natuur kwetsbaar is, zijn hier wel regels aan verbonden. De komende weken besteden natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland daar extra aandacht aan en wordt er meer gecontroleerd.

Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen voor het eerst hun krachten om het publiek voor te lichten over de regels bij het uitlaten van een hond in de natuur.  Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Het Goois Natuurreservaat, het Amsterdamse Bos, PWN en de recreatieschappen hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerking op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. 

Met een provinciebrede aanpak willen zij de naleving ervan bevorderen en hondenbezitters bewuster maken van de mogelijke ongewenste invloed op de natuur en mederecreanten, zoals verstoring van broedvogels en wild of angst bij mederecreanten. De komende weken controleren handhavers van deze organisaties vaker. Hondenbezitters die zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.