Castricum in oorlogstijd

CASTRICUM - “Castricum bloedt uit vele wonden” schreef kapelaan F. Verheul op 18 december 1942 in het waardevolle dagboek dat hij en de kapelaans Dr. F. Holthuizen en J. van der Zalm van de Pancratiusparochie in de oorlogsjaren bijhielden.

Daaruit blijkt dat de bezettingstijd heel ingrijpend is geweest voor de plaatselijke gemeenschap. Niet vanwege oorlogshandelingen, arrestaties, razzia’s of grote hongersnood maar vooral vanwege de evacuatie van vele gezinnen, de afbraak van honderden woningen en de lasten van de voortdurende Duitse bezetting.

In de vroege ochtend van de 10e mei 1940 worden de mensen wakker van het geronk van Duitse vliegtuigen, die aanvallen doen op het vliegveld Bergen. Tussen het geronk door hoort men in de verte knallen van het afweergeschut. Op die stralende zomerse dag staan mensen in groepjes bijeen en bespreken de toestand. Sommigen hebben via de radio gehoord dat Duits- land Nederland heeft aangevallen en dat Nederland zich heeft verbonden met de geallieerden in de strijd tegen Duitsland. Alom verbijstering en ontzetting…..

Lees de gehele geschiedenis in een uitgebreid verslag op de website van de werkgroep oud castricum: www.oudcastricum.com

foto: Afgebrande woningen in de Pernéstraat