Lening nodig voor reorganisatie Bibliotheek Heiloo

HEILOO - Bibliotheek Heiloo heeft voor de jaren 2014, 2015 en 2016 te maken met bezuinigingen op de subsidie en heeft maatregelen getroffen om de gevolgen van deze bezuiniging op te vangen. De gemeente Heiloo wil nu een lening van € 135.000 verstekken voor de betaling van de frictiekosten, aangezien de bibliotheek dit bedrag zelf niet kan opbrengen.

Deze kosten worden veroorzaakt door een ingezet reorganisatieplan. De bibliotheek heeft dit reorganisatieplan opgesteld omdat de bezuinigingen 2015 ingrijpende veranderingen betekenen voor het personeel van de bibliotheek.

Er zijn ontslaggesprekken gevoerd met de betrokken personeelsleden. De bezuinigingen hebben ontslag tot gevolg voor twee personeelsleden (1.56 fte) en een vermindering van 8 uur van een andere medewerker. Voor de twee medewerkers die ontslag zijn aangezegd zijn er conform het sociaal plan twee keuzes: van werk naar werktraject of een vaststellingsovereenkomst. De bibliotheek heeft aan de gemeente een vergoeding gevraagd voor de resterende frictiekosten.

De bibliotheek beschikt op dit moment alleen over een bescheiden boekhoudkundige reserve van ongeveer €50.000 . De uitgaven zijn hoger dan de inkomsten, waardoor er regelmatig een liquiditeitsprobleem is.