Provincie stimuleert zonnestroom

REGIO - De provincie wil een impuls geven aan de opwekking van duurzame energie door middel van zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen.

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen tot en met januari 2016 een subsidieverzoek indienen voor het plaatsen van zonnestroominstallaties. In totaal stelt de provincie  € 2.086.450,- beschikbaar voor de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’.

De subsidie dekt 20% van de kosten tot een maximum van € 25.000,- per project en wordt toegekend aan de eigenaren van de gebouwen. Aanvragen kunnen tot 29 januari 2016 worden ingediend bij de provincie.

Meer informatie: www.noord-holland.nl/subsidieloket