Het Dameskoor van de Pancratiuskerk jubileert

CASTRICUM - Het Dameskoor van de Pancratiuskerk bestaat vijfenvijftig jaar en dat wordt gevierd met een speciale mis.

Vroeger werden in de Pancratiuskerk in Castricum veel diensten verzorgd door het toenmalige Herenkoor van die kerk. Aangezien trouwerijen en uitvaarten echter over het algemeen doordeweeks plaatsvinden en mannen in die tijd vaak dan moesten werken, ontstond 55 jaar geleden het idee om een koor met vrouwen op te richten. Het Dameskoor Pancratius, dat ooit met 3 vrouwen begon, bestaat momenteel uit 15 vrouwen. Er wordt nu nog voornamelijk bij uitvaarten gezongen en zo’n 6 keer per jaar in een gewone zondagsviering. Af en toe zingt het koor buitenshuis in een verzorgingstehuis. Gemiddeld is het koor zo’n drie keer in de maand actief. Het repertoire is zeer afwisselend. Naast Latijn en Nederlands worden ook liederen in andere talen gezongen.

Om het 55-jarige jubileum te vieren wordt er momenteel een mis ingestudeerd van de Belgische 20ste-eeuwse componist Ivo Mortelmans. Het koor zou graag nieuwe leden erbij willen hebben. Zangervaring is niet vereist. De repetities vinden plaats op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in het Parochiehuis naast de Pancratiuskerk.

Meer informatie: mevr. de Haan telefoon: 65 07 44.