Wie zoekt mee naar zwanenbloem, groene kikker en snoek?

REGIO - Woon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je meer leren over planten en dieren? Doe dan mee aan het onderzoek naar natuurvriendelijke oevers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Landschap Noord-Holland.

In 2014 zijn de organisaties samen met vrijwilligers gestart met het monitoren van plant- en diersoorten langs de oevers van de wateren in Noord-Holland. Voor 2015 is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers om zich hierbij aan te sluiten.

Voor het onderzoek worden dertig verschillende oevers in het werkgebied van het hoogheemraadschap onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in en rond de oevers. Deze gegevens zijn belangrijk voor HHNK. De oevers worden zo beheerd dat de oever (nog) geschikter wordt voor planten en dieren om in te leven en zich verder te ontwikkelen.

Vrijwilligers onderzoeken ongeveer drie keer per jaar een oever van honderd meter lengte op de aanwezigheid van plant- en diersoorten. Kennis van soorten is handig, maar niet noodzakelijk. Landschap Noord-Holland zorgt namelijk voor opleiding en begeleiding. Ook wordt er gezorgd voor benodigde materialen voor het onderzoek, zoals visnetten en zoekplaten.

Donderdag 19 maart is er een informatieavond. Wie interesse heeft om mee te doen kan contact opnemen met Landschap Noord-Holland via a.copier@landschapnoordholland.nl of telefoonnummer 088-00 64 447. Meer informatie is bovendien te vinden op de website: www.landschapnoordholland.nl/oevers