Gemeenten en Dierenbescherming tekenen overeenkomst opvang zwerfdieren

ALKMAAR - De gemeenten in de Regio Alkmaar, en de Dierenbescherming hebben op 16 februari een dienstverleningsovereenkomst met elkaar getekend in het Dierentehuis Alkmaar. Castricum is ook partner bij de overeenkomst.

Hierin spraken ze af welke van de wettelijke taken die gemeenten hebben op het gebied van vervoer en opvang van zwerfdieren door de Dierenbescherming worden uitgevoerd en tegen welke vergoeding. De wethouders Dierenwelzijn van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk tekenden namens hun gemeenten.

Het Dierentehuis, het Knaagdierencentrum en de Dierenambulance van de Dierenbescherming doen het feitelijke opvangwerk. De dienstverleningsovereenkomst met de Dierenbescherming gaat dienen als voorbeeld voor de afspraken die nog met andere organisaties zoals de Dierenambulance Noord-Kennemerland worden gemaakt.

De hoogte van de overeengekomen vergoeding is mede gebaseerd op het gemiddeld aantal opvangdagen van de zwerfdieren.