Nieuw bestuur bij TV Castricum

CASTRICUM - Afgelopen maand is op Berg en Bal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TV Castricum gehouden.

Er was een royale opkomst en de vergadering kende een levendig verloop doordat de betrokkenen actief deelnamen aan de verschillende agendapunten. Voorzitter Jos Verkleij leidde de vergadering in goede banen en bedankte vice-voorzitter Edwin van de Vliet en voorzitter Willem Stet van de Evenementen commissie voor hun bewezen diensten. Rien Elfring resp. Gabi de Heer nemen  het stokje van hen over.

Verder werd  Hennie Lang verwelkomd als nieuwe secretaris van het bestuur. Er hebben zich ook dit jaar weer buitengewoon veel teams  ingeschreven voor  de verschillende competitie-onderdelen hetgeen aangeeft dat er een groot percentage van de leden aan wedstrijdtennis deelneemt.

Als opening van het seizoen zal er een Openingstoernooi gehouden worden, tegelijk met een Open Dag. Veel gedachten werden gewisseld over de onderwerpen ledenwerving en ledenbehoud. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal plannen die binnenkort vóór het begin van het nieuwe tennisseizoen verder uitgekristalliseerd dienen te worden. Voor het overige zijn de verschillende commissies weer goed bemenst wat betekent dat TVC klaar is voor het seizoen 2015. TVC bruist volop van de ideeën en dit elan zal in 2015 zeker een vervolg gaan krijgen.

Meer informatie: www.tvcastricum.nl