Nieuwe wijkagent voor Castricum-Noord en Oost

CASTRICUM - Castricum heeft een nieuwe wijkagent voor Noord-End, Molendijk, Albert’s Hoeve en het buitengebied. Lorenz van der Plaats houdt per 1 januari 2015 toezicht op dit gebied en werkt er aan om deze wijk veilig en leefbaar te houden.

De nieuwe wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. Hij onderhoud ook contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent via telefoonnummer: 0900 8844.

De nieuwe wijkagent voor het centrum (Zuid en Noord) en de Oranjebuurt is Wesley Wessendorp.