Provincie Noord-Holland investeert extra in groen gas

REGIO - De provincie Noord-Holland gaat extra investeren in de productie van groen gas. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de uitvoeringsregeling GroenGas, bedoeld voor de ondersteuning van groen gasprojecten, op te hogen met € 100.000.

De uitvoeringsregeling GroenGas loopt sinds eind 2013 en is bedoeld voor de uitwerking van projecten die zijn gericht op de productie, het transport of gebruik van groen gas of bio-LNG, maar waarbij de initiatiefnemers moeite hebben om de fase tussen onderzoek en daadwerkelijke uitvoering financieel rond te krijgen.

De belangstelling voor de regeling is dusdanig groot, dat de provincie heeft besloten om het budget op te hogen tot € 200.000. De provincie wil de productie van groen gas stimuleren, omdat zij hier economische kansen in ziet voor Noord-Holland en het bijdraagt aan de uitvoering van het nationaal Energieakkoord.

Via de Uitvoeringsregeling kan maximaal € 25.000 euro aan subsidie worden aangevraagd, waarbij als eis geldt dat het project voor minimaal 50% met privaat geld wordt gefinancierd. Aanvragen kunnen tot 31 december 2015 worden ingediend bij de provincie.