Contracten jeugdhulp ondertekend

CASTRICUM - Op 19 november zijn de contracten Jeugdhulp voor 2015 getekend tussen de zorgverleners en de portefeuillehouders Jeugdzaken van de gemeenten in Regio Alkmaar.

Komend jaar bieden onder meer Parlan, Triversum en Lijn 5 zorg en ondersteuning aan kinderen en hun ouders bij het opvoeden en opgroeien. Voor de cliënten verandert er met ingang van 2015 niet veel. Net als nu spelen Jeugd- en Gezinscoaches een centrale rol. Zij zien erop toe dat snel de juiste, passende ondersteuning wordt geboden aan gezinnen en kinderen die deze nodig hebben.

In de regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo samen bij het overnemen van taken van het rijk op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdzorg. De gemeenten willen door deze drie ‘decentralisaties’ de hulp en zorg dichter bij de mensen zelf organiseren.