Tariefswijziging toegang Noordhollands Duinreservaat

REGIO - PWN wil ook de komende jaren de hoge kwaliteit van de aan haar toevertrouwde terreinen in stand houden dan wel verbeteren. Ook het onderhoud van de wegen, paden en andere recreatieve voorzieningen horen daarbij. PWN doet dit al jaren zonder structurele subsidies.

Om dit te kunnen blijven doen, zijn de opbrengsten uit kaartverkoop en parkeergelden zeer belangrijk. Echter, de kosten voor het beheer stijgen sneller dan de totale opbrengsten. Daarom ontkomt PWN er niet aan de tarieven voor de toegang tot de duinen en het parkeren te verhogen. PWN kiest er voor om niet jaarlijks een tariefsverhoging door te voeren, maar deze periodiek bij te stellen.

PWN wil bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat blijvend laten genieten van het prachtige duinlandschap. Daarvoor is het nodig dat u een duinkaart koopt.

Meer informatie: www.pwn.nl