Geen strooisel van hobbykippen in (gft) afval

CASTRICUM - Sinds zondag 16 november geldt er in verband met de vogelgriep een landelijk vervoersverbod van 72 uur voor alles wat met gevogelte (pluimvee) te maken heeft.

Dit verbod geldt ook voor strooisel van hobbykippen dat wordt ingezameld met het huishoudelijk afval. U wordt verzocht om de komende dagen géén strooisel of afval dat vrijkomt bij het houden van pluimvee, aan te bieden bij het afval. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.