Provincie: Ruimte bieden voor toepassingen zonne-energie

REGIO - De provincie Noord-Holland wil meer ruimte bieden aan toepassingen op het gebied van zonne-energie.

Op dit moment zijn alleen zonnepanelen op daken van bestaande bebouwing toegestaan. En biedt de provinciale ruimtelijke verordening (PRV) nog geen ruimte voor het opwekken van zonne-energie in de vorm van bijvoorbeeld zonne-akkers. 

Het voorstel van de provincie is om meer toepassingen van zonne-energie mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten hebben daartoe een lijst met overwegingen opgesteld waaruit een nieuwe regelgeving moet ontstaan.

Zo ligt er een optie om zonnepanelen toe te staan op locaties die als bedrijventerrein, kantoorlocatie of voor woningbouw zijn aangemerkt, maar waar nog geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Ook gronden buiten het bestaand bebouwd gebied zouden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking moeten komen. Net als de gronden rondom wegen, spoorwegen, kanalen en dijken. Zowel binnen als buiten het bestaand bebouwd gebied blijven daken de voorkeur hebben voor het plaatsen van zonnepanelen.

Het streven is dat in het voorjaar van 2015 de ruimtelijke verordening met de regels zijn aangepast.