Kwaliteit busvervoer ontwikkelt zich steeds positiever

REGIO - Uit het jaarverslag 2013 over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Holland blijkt dat de kwaliteit en de sociale veiligheid verder zijn toegenomen. Ook zijn de reizigers in 2013 heel tevreden over het busvervoer. Het aantal klachten laat een zeer sterke daling zien.

De kwaliteit van het busvervoer is, nu voor het derde jaar op rij, in alle drie de regio's (Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord) verder verbeterd. Voor alle concessies geldt dat de punctualiteitscores boven de gestelde norm liggen van minimaal 85% op tijd.

Het aantal incidenten is in 2013 behoorlijk afgenomen ten opzichte van 2012. Sinds de plaatsing van camera’s in alle bussen in 2012 is deze daling ingezet en is deze lijn doorgezet. In totaal liet 2013 een daling zien in het aantal incidenten van 35 procent. Dit is een afname van in totaal 166 incidenten.

In regio’s waar het aantal reizigers te laag is voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de betreffende regio’s en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen moeten minimaal 400 reizigers per maand vervoeren. In 2013 voldeden alle buurtbussen aan deze norm van de provincie.