Oorlog in Castricum?

CASTRICUM - In het nieuws is oorlog steeds aanwezig, maar we ervaren het vaak als de-ver-van-mijn-bed-show. Toch is ook in het gebied van Kennemerland, het Oer-IJ gebied, in de loop der tijd regelmatig oorlog gevoerd.

Waarom vonden hier al in de Romeinse tijd veldslagen plaats? Lia Vriend-Vendel zal namens Stichting Oer-IJ op woensdagavond 1 oktober uitleggen waarom juist in deze kuststrook, waar ook 'Holland-op-zijn-smalst' lag, zo veel strijd is geweest. Deze lezing is in samwerking met de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

De lezing is in de bibliotheek Castricum vanaf 20.00 uur. De toegang is 5 euro.