De ogen en oren van de wijk

CASTRICUM - Wie de deur uitgaat, wil dat uiteraard met een gerust hart kunnen doen. De gemeente zet hoog in op veiligheid.

De wijkagent, boa (buitengewoon opsporings ambtenaar) en buurtregisseur houden een oogje in het zeil. Zij zijn de eerste aanspreekpunten bij zaken als overlast, inbraak of onveilig verkeer.

De echte ogen en oren van de wijk, zijn de bewoners. Als bewoner weet u het best waar vaak te hard gereden wordt, waar groepen overlast geven en of er veel criminaliteit is. U ziet het ook het eerst als er verdacht naar binnen wordt gegluurd bij uw buren die op vakantie zijn.

Bij echt onraad of levensgevaarlijke situaties belt u 112. In andere gevallen kunt u terecht bij de buurtregisseur of belt u de wijkagent: 0900 8844