Passend Onderwijs en autisme in het Auticafé

CASTRICUM - Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De rugzak bestaat niet meer. Scholen hebben een zorgplicht. Wat houdt dat allemaal in? Wat verandert er voor ouders en kinderen en waar moet je als ouder van een autistisch kind rekening mee houden?

Op woensdagavond 24 september zijn Susan Walstra, coördinator Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en Marjolijn Loos, consulent Passend Onderwijs voortgezet onderwijs Midden-Kennemerland uitgenodigd om uit te leggen hoe Passend Onderwijs in de praktijk werkt. De avond is bedoeld voor ouders met kinderen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Er is veel gelegenheid om vragen te bespreken.

Het auticafé is een initiatief van een groepje ouders van kinderen met ASS. Een initiatief voor èn door ASS-ouders. Zij organiseren dit café ongeveer vier maal per jaar, omdat het prettig is om tips en ervaringen uit te wisselen met andere betrokkenen uit Castricum en directe omgeving. Elke avond staat daarbij een thema centraal.

Het auticafé is op woensdagavond 24 september in de Juliana van Stolbergschool, Juliana van Stolbergstraat 3, Castricum. De inloop is vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis.

Graag vooraf aanmelden bij Hansje Veen, tel 0251 – 679333 of auticafecastricum@hotmail.com. Meer informatie:www.auticafecastricum.nl