Gemeente: 'onderzoek Eigen Huis geeft incompleet beeld'

CASTRICUM - De gemeente Castricum weerlegt het beeld van de Vereniging Eigen Huis dat de bouwleges het afgelopen jaren het meest zijn gestegen in Castricum.

Het afgelopen jaar zijn de hoogtes van de bouwleges, de kosten voor een bouwvergunning, gewijzigd. Daarmee zijn de bouwleges volgens de gemeente evenwichtiger geworden. Dat houdt in dat voor sommige bouwsommen de leges hoger zijn geworden, en voor andere juist dat zij omlaag zijn gegaan. 

Onder de streep houdt de gemeente hetzelfde bedrag over, er is meer geschoven dan verhoogd.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) doet jaarlijks onderzoek naar de hoogte van gemeentelijke leges voor het bouwen. Dit onderzoek beperkt zich tot twee situaties waarbij de bouwkosten € 10.000 en € 130.000 bedragen. 'Daardoor ontstaat mogelijk een incompleet beeld', schrijft de gemeente op de website.

Ook geeft de gemeente een rekenvoorbeeld: in de situatie dat een bouwsom €199.990 bedraagt, moest er in 2013 €5287 aan bouwleges betaald worden. In 2014 is dat bedrag verhoogd tot €8.176, de stijging van 55% die de Vereniging Eigen Huis noemt. Echter, voor een bouwsom van €200.000 moest in 2013 nog €10.100 worden betaald en nu nog maar €8.180.