Bestemmingsplan Strandgebied Castricum definitief

CASTRICUM - Het bestemmingsplan Strandgebied Castricum is definitief na een uitspraak van de Raad van State. De geplande ontwikkelingen kunnen doorgaan.

Het bestemmingsplan Strandgebied is gemaakt om meer kwaliteit en recreatiemogelijkheden te realiseren aan het strand van Castricum. Daarbij gaat het om de overnachtingsmogelijkheden in strandhuisjes, vier jaarrondpaviljoens en de voorzieningen voor watersport. Ook komen er meer strandhuisjes bij Bad Noord. Paviljoen Club Zand wordt verplaatst naar de locatie van paviljoen Jaffa en Jaffa verdwijnt.

Tegen het bestemmingsplan was beroep aangetekend door de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland en Platform Ons Strand die aangaven dat de nieuwe mogelijkheden schade voor de natuur zouden kunnen opleveren. De Raad van State heeft dat argument niet overgenomen.

De Raad van State heeft wel geoordeeld dat het bestemmingsplan, voor het deel Recreatie-Strand, strijdig is met het provinciale verordening zoals die gold toen het besluit genomen werd door de gemeenteraad. Daarom heeft de Raad van State een deel van het officiƫle besluit van de gemeenteraad ongeldig verklaard maar het bestemmingsplan blijft wel gewoon in zijn geheel van kracht.