Stichting Alkmaardermeeromgeving: 'ernstige bezwaren tegen Landalpark'

CASTRICUM - De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders flinke kritiek geuit op de plannen om een Landalpark te bouwen op de Zanderij.
De stichting vindt het 'niet juist' dat de gemeente een haalbaarheidsstudie instelt. Volgens de stichting moet de particuliere ondernemer, Van Wijnen, zelf opdraaien voor de kosten. Er zou aangetoond worden dat het park een 'groot openbaar belang' dient. De stichting trekt die aanname in twijfel. Verder wijst de stichting op verdere hobbels die zich tijdens het proces kunnen opdoemen, zoals grondeigenaren die hun grond aan de projectontwikkelaar moeten verkopen en de ruimtelijke problemen. Het plan voor een vakantiepark is namelijk in strijd met de bestemmingsplannen van de gemeente en de structuurvisie van de provincie. Misschien wel de meest fundamentele kritiek van de stichting op het plan, is dat de stichting vindt dat economische belangen niet mogen domineren. 'De Zanderij is een pareltje in het buitengebied. De Stichting vreest dat een deel van de Zanderij zal worden opgeofferd als er al te nadrukkelijk belang wordt geschonken aan de economische aspecten ervan'. Op de foto: een satellietkaart van de Zanderij. Het Landalpark zou moeten verrijzen op de plek waar nu de kaasfabriek staat.